Самые интересные и правдивые способы гадания онлайн на все случаи жизни

19 апреля 2020 — Православный Церковный календарь

6 апреля по старому стилю

Пост: Нет

Праздник: Пасха – Светлое Христово Воскресение

Что можно: ходить к друг другу в гости, дарить пасхальные яйца, "христосоваться", поздравлять с Пасхой

Что нельзя: работать, заниматься тяжёлым физическим трудом

Браковенчание: Запрещено

День памяти:

Свт. Евти́хия, архиепископа Константинопольского (582).
Равноап. Мефо́дия, архиепископа Моравского (885);
Прп. Платони́ды Сирской (308);
Мчч. 120-ти Персидских (344–347);
Мчч. Иереми́я и Архи́лия иерея (III).
Мчч. Петра́ Жукова и Про́хора Михайлова (1918);
Сщмчч. Иоа́нна (1934) и Иа́кова (1943) Бойковых, пресвитеров;
Исп. Севастиа́на Карагандинского (Фомина), архимандрита (1966).
Молитвы, тропари, кондаки на день:
ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 4
развернуть текст
Све́тлую воскресе́ния про́поведь/ от А́нгела уве́деша Госпо́дни учени́цы/ и пра́деднее осужде́ние отве́ргша,/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху:/ испрове́ржеся сме́рть,/ воскре́се Христо́с Бо́г,// да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость. Перевод: Радостную весть о воскресении узнав от Ангела, и избавившись от прародительского осуждения, Господни ученицы апостолам возглашали, торжествуя: «Низвержена смерть, воскрес Христос Бог, дарующий миру великую милость!»
КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 4
развернуть текст
Спа́с и Изба́витель мо́й/ из гро́ба, я́ко Бо́г,/ воскреси́ от у́з земноро́дныя,/ и врата́ а́дова сокруши́,// и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен. Перевод: Спаситель и Избавитель мой от гроба, как Бог воскресил из оков на земле рожденных, и врата ада сокрушил, и как Владыка воскрес на третий день.
Тропарь на Пасху (Светлое Христово Воскресение), глас 5
развернуть текст
Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в,// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Перевод: Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и тем, кто в гробницах, жизнь даровав.
Кондак на Пасху (Светлое Христово Воскресение), глас 8
развернуть текст
А́ще и во гроб снизше́л еси́ Безсме́ртне,/ но а́дову разруши́л еси́ си́лу, и воскре́сл еси́ я́ко победи́тель Христе́ Бо́же,/ жена́м мироно́сицам веща́вый, ра́дуйтеся:/ и Твои́м апо́столом мир да́руяй,// па́дшим подая́й воскресе́ние.

Перевод: Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмертный, но уничтожил силу ада и воскрес как победитель, Христе Боже, женам-мироносицам возгласив: «Радуйтесь!» и Твоим апостолам мир даруя, Ты, дающий падшим воскресение.
Молитва Воскресшему Спасителю
развернуть текст
Сла́ва Тебе́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мо́й, я́ко па́ки сподо́бил мя́ еси́ недосто́йнаго, преше́дша по́прище свята́го поста́, поклони́тися Боже́ственным Страсте́м Твои́м и ви́дети всера́достный де́нь пресла́внаго из гро́ба Воскресе́ния Твоего́, во́ньже свободи́л еси́ су́щия во а́де от ве́к свя́занныя ду́ши пра́ведных. Тоя́ Боже́ственныя свобо́ды ду́ха и пло́ти, дража́йший Спаси́телю мо́й, и а́з жела́ю, да разреши́ мя́, свя́зана су́ща мно́гими грехи́, и да сотвори́ши возсия́ти живоно́сному све́ту Воскресе́ния Твоего́ во мра́чней души́ мое́й: ви́жду бо безчи́сленныя щедро́ты и неизрече́нное человеколю́бие Твое́, я́ко не то́чию от небытия́ в бытие́ мя́ приведе́ши, и о́браза Твоего́ подо́бием украси́в, всея́ до́льния тва́ри влады́ку поста́вил мя́ еси́, но и посе́м па́дша с высоты́ и врагу́ порабо́тившася, не оста́вил еси́, но, искупи́в мя́ безце́нною Кро́вию Твое́ю, благода́тию креще́ния снабди́л мя́ еси́, да востеку́ на пе́рвое достоя́ние. А́з же, окая́нный, запя́т бы́в умо́м плотски́м, обрати́хся вспя́ть и па́ки ра́б сотвори́хся греха́ и страсте́й, до́ндеже еди́н по еди́ному погуби́х вся́ да́ры благода́ти Твоея́. И ны́не у́бо, что́ сотворю́, не ве́м: оба́че помяну́в глаго́лы пречи́стых у́ст Твои́х, я́ко не прише́л еси́ призва́ти пра́ведники, но гре́шники в покая́ние, и а́з, я́ко еди́н от си́х, с ве́рою и смире́нием прихожду́ к Живоно́сному Гро́бу Твоему́, не арома́ты и воню́ ми́ра нося́й (на́г бо е́смь и пу́ст благи́х де́л), но па́че наде́жду имы́й обрести́ в не́м проще́ние грехо́м мои́м и обновле́ние нечи́стому житию́ моему́. При́зри у́бо на мя́, ка́ющася и служи́ти Тебе́ хотя́ща, и не отри́ни от благода́ти Воскресе́ния Твоего́! Живоно́сною сме́ртию Твое́ю и погребе́нием умертви́ моя́ лю́тыя стра́сти, да я́ко ме́ртв и погребе́н жи́ву в ми́ре се́м. Пресла́вным воста́нием Твои́м воздви́гни мою́ ду́шу, умерщвле́нную грехи́, и оживи́ со́весть, ея́же ничто́же в ми́ре ну́жнейше е́сть. Вознесе́нием Твои́м отто́ргни мя́ от су́етных и душетле́нных бла́г земны́х, и сотвори́ мя́ го́рняя му́дрствовати, я́ко да не ктому́ себе́ живя́ и угожда́я, но Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́, служа́ и рабо́тая, я́коже сподо́бихся поклони́тися Воскресе́нию Твоему́ на земли́, та́ко сподо́блен бу́ду ви́дети Тебе́, дражайшаго Искупи́теля моего́, и на Небеси́, за прия́тие сме́рти кре́стныя сла́вою и че́стию венча́нна, и ста́в одесну́ю вели́чествия Твоего́, со Арха́нгелы и А́нгелы, и со все́ми искупле́нными Тобо́ю бра́тиями мои́ми, во ве́ки веко́в пою́ Тебе́: Аллилу́иа. Ами́нь.

Притча дня:

У одного человека были три друга. Первых двух он очень любил и почитал, а к третьему относился с пренебрежением. Но вот случилось, что к этому человеку от царя явились посланники и передали приказ срочно явиться к владыке и дать отчёт о долге в десять тысяч талантов. Не имея такой суммы для уплаты долга, человек обратился к друзьям.